Informacja i rezerwacja:
Tel: + 48 87 520 26 43
rezerwacja@hotelcolosseum.pl

Wyposażenie techniczne

W ten sposób możemy zapewnić‡ komfortowe warunki dla kilku niezależnych meetingów, szkoleń„ czy konferencji, odbywają…cych się™ w tym samym czasie. Wszystkie sale konferencyjne  wyposażone są… w:

  • sprzę™t audio-wizualny,
  • projektor multimedialny,
  • ekran,
  • nagł‚oś›nienie,
  • mikrofon  bezprzewodowy,
  • internet bezprzewodowy,
  • tablicę,
  • flipchart